; ;
Promocje
Ciasteczka konopne High Cannabis z czekoladą 100 g
Ciasteczka konopne High Cannabis z czekoladą 100 g
14,00 zł 11,20 zł
szt.
Lizaki o smaku konopi z gumą do żucia 10  szt x 25 g
Lizaki o smaku konopi z gumą do żucia 10 szt x 25 g
45,00 zł 36,00 zł
szt.
Lizaki konopne Cola 10  x 12 g
Lizaki konopne Cola 10 x 12 g
25,00 zł 20,00 zł
szt.
Euphoria CBD 5% Sport Recovery z terpenami 10 ml
Euphoria CBD 5% Sport Recovery z terpenami 10 ml
119,00 zł 95,20 zł
szt.
Euphoria CBD 5% Memory & Focus z terpenami 10 ml
Euphoria CBD 5% Memory & Focus z terpenami 10 ml
119,00 zł 95,20 zł
szt.
Euphoria CBD 5% Cold & Flu z terpenami 10 ml
Euphoria CBD 5% Cold & Flu z terpenami 10 ml
119,00 zł 95,20 zł
szt.
Euphoria CBD 5% Mind Relax z terpenami 10 ml
Euphoria CBD 5% Mind Relax z terpenami 10 ml
119,00 zł 95,20 zł
szt.
Euphoria CBD 5% Energy & Vitality z terpenami 10 ml
Euphoria CBD 5% Energy & Vitality z terpenami 10 ml
119,00 zł 95,20 zł
szt.
Lizak Konopny - Cola 25 g
Lizak Konopny - Cola 25 g
5,00 zł 4,00 zł
szt.
Lizak Konopny -  Cola 12 g
Lizak Konopny - Cola 12 g
3,00 zł 2,40 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
CBD i cukrzyca i powikłania sercowo-naczyniowe 0
CBD i cukrzyca i powikłania sercowo-naczyniowe

Kannabidiol chroni przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez wysoki poziom glukozy i cytotoksycznością w sercowych kanałach sodowych bramkowanych napięciem

 

        Powikłania sercowo-naczyniowe są jedną z głównych przyczyn śmiertelności i zachorowalności w populacjach chorych na cukrzycę. Uważa się, że hiperglikemia/wysokie poziomy glukozy są podstawą rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych wywołanych cukrzycą. Główne mechanizmy leżące u podstaw tych szkodliwych skutków obejmują stres oksydacyjny, aktywację procesów prozapalnych i dezaktywację szlaków sprzyjających przeżyciu […], które ostatecznie prowadzą do śmierci komórki. Ponadto istnieje silna korelacja między cukrzycą a zespołem wydłużonego odstępu QT [schorzeniem obejmującym szereg wrodzonych zaburzeń kanałów jonowych w komórkach mięśnia sercowego prowadzących do groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca – przyp. Konopie i Zdrowie].

        Zespół długiego QT jest zaburzeniem rytmu serca, identyfikowanym przez wydłużenie odstępu QT. Zespół długiego QT zwiększa ryzyko nagłej śmierci z powodu migotania komór. Wydłużenie odstępu QT jest najczęściej spowodowane utratą funkcji kanałów potasowych […] lub zwiększeniem funkcji w sercowych kanałach sodowych […].

         Prąd sodowy przechodzący przez kanały Nav inicjuje potencjały czynnościowe  w neuronach, mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym. Kanały Nav to heteromultimeryczne białka złożone z dużych podjednostek α przewodzących jony i mniejszych pomocniczych podjednostek β. W sercu Nav1.5 odpowiada za szybki wzrost potencjału czynnościowego serca oraz za szybkie przewodzenie impulsów przez tkankę serca. Zmiany właściwości biofizycznych Nav1.5 odgrywają ważną rolę w arytmii serca. Jakkolwiek zmiany właściwości biofizycznych Nav1.5 wywołane cukrzycą/wysokim poziomem glukozy nie są dobrze poznane.

          Kannabidiol jest głównym niepsychotropowym składnikiem rośliny Cannabis sativa. Został on niedawno zatwierdzony jako środek przeciw napadom padaczkowym. CBD ma niewielkie lub żadne powinowactwo do receptorów endokannabinoidowych. Niedawno wykazaliśmy, że CBD wywiera hamujący wpływ na Nav1.1– Nav1.7 in vitro. Kannabidiol jest dobrze tolerowany i nie ma niekorzystnej kardiotoksyczności. Co ciekawe, CBD łagodzi szkodliwą kardiomiopatię wywołaną przez cukrzycę/ wysoką glukozę.

           W tym miejscu staraliśmy się zrozumieć, czy działanie utleniające i cytotoksyczne wysokiego poziomu glukozy może być częściowo pośredniczone przez zmiany właściwości biofizycznych Nav1.5 oraz czy CBD może złagodzić szkodliwe skutki wysokiego stężenia glukozy poprzez jego przeciwutleniający i/ lub hamujący wpływ na Nav1.5. Nasze wyniki sugerują, że wysoki poziom glukozy moduluje właściwości bramkowania Nav1.5. Ogólnym efektem biofizycznym jest indukowana nadpobudliwość. Tę nadpobudliwość może złagodzić CBD. Lidokaina lub Tempol również wywoływały ochronę, porównywalną do CBD, przed szkodliwym działaniem wysokiego poziomu glukozy. Doszliśmy do wniosku, że Nav1.5 może być molekularnym celem terapeutycznym łagodzącym szkodliwe konsekwencje cukrzycy/wysokiego stężenia glukozy. […]

          Aby przetestować te pomysły, użyliśmy komórek jajnika chomika chińskiego przejściowo współtransfekowanych cDNA kodującym ludzką α-podjednostkę Nav1.5 w warunkach kontroli i wysokiej glukozy (50 lub 100 mM przez 24 godziny). Wykorzystano kilka technik eksperymentalnych i obliczeniowych, w tym cęgowe napięcia heterologicznych układów ekspresyjnych, testy żywotności komórek, testy fluorescencyjne i modelowanie potencjału czynnościowego.

           Cukrzyca jest związana z arytmią długiego odstępu QT w badaniach klinicznych oraz na zwierzętach. Kilka badań wykazało, że wydłużenie odstępu QT predysponuje do złośliwych arytmii komorowych i nagłej śmierci u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci ci mają również trzykrotnie większe ryzyko zatrzymania krążenia. Zatem wydłużenie potencjału czynnościowego u osoby z cukrzycą może mieć znaczenie prognostyczne w przypadku nagłej śmierci sercowej. Co ciekawe, funkcjonalne zmiany w Nav1.5, głównym kanale sodowym bramkowanym napięciem serca, są związane z zespołem długiego QT3. Tak więc w naszym obecnym badaniu wykorzystano Nav1.5, przejściowo transfekowany do komórek jajnika chomika chińskiego, aby naśladować ten problem kliniczny z następujących powodów: (a) transfekowane komórki jajnika chomika chińskiego są szeroko stosowane do badania ssaczych kanałów jonowych; (b) wysoki poziom glukozy powoduje stres oksydacyjny i śmierć komórek w komórkach jajnika chomika chińskiego oraz (c) komputerowe symulacje potencjału czynnościowego w naszym obecnym badaniu wykazały, że wysoki poziom glukozy przedłuża symulowany potencjał czynnościowy. To wydłużenie może przyczynić się do wystąpienia arytmii wydłużenia odstępu QT3.

           Jako podstawę do naszych badań wykazaliśmy, że inkubacja komórek jajnika chomika chińskiego w podwyższonym stężeniu glukozy powodowała zależny od stężenia stres oksydacyjny i śmierć komórek, co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami innych naukowców. Indukowany wysokim poziomem glukozy wzrost produkcji reaktywnych form tlenu jest skorelowany z apoptozą i śmiercią komórek z powodu upośledzenia szlaków sygnałowych sprzyjających przeżyciu oraz aktywacji szlaków prozapalnych i śmierci komórkowej. Ponadto nasze obecne odkrycia wskazują na rolę Nav1.5 jako dalszego celu stresu oksydacyjnego w cytotoksyczności wywołanej wysokim poziomem glukozy. To odkrycie jest zgodne z innymi badaniami pokazującymi, że stres oksydacyjny wpływa na biofizyczne właściwości Nav1.5 poprzez lipooksydację błony komórkowej i/lub hamowanie przemieszczania się Nav1.5 do błony komórkowej. Ponadto zmiany funkcji Nav1.5 są skorelowane z arytmią długiego odstępu QT u szczurów z cukrzycą. Te odkrycia potwierdzają naszą hipotezę, że wysoki poziom glukozy, przynajmniej częściowo poprzez stres oksydacyjny, zmienia funkcję Nav1.5 i prowadzi do cytotoksyczności i arytmii. […]

           Co ciekawe, odkryliśmy, że CBD łagodzi biofizyczne zmiany wraz z redukcją stresu oksydacyjnego i cytotoksyczności. Zbadaliśmy możliwy efekt ochronny CBD przed szkodliwym działaniem wysokiego poziomu glukozy, ponieważ (a) niedawno wykazaliśmy hamujący wpływ CBD na Nav1.5 i inne izoformy kanałów sodowych. CBD ustabilizowało stany nieaktywne, wynik, który może wyjaśniać zmniejszenie przez CBD zwiększonego trwałego prądu spowodowanego wysokim poziomem glukozy. Ta redukcja przez CBD może również wyjaśniać przywrócenie czasu trwania potencjału czynnościowego, które zaobserwowaliśmy w naszych symulacjach. (b) Doniesiono [w innych badaniach], że CBD łagodzi wywołany cukrzycą stres oksydacyjny, stan zapalny i zwłóknienie serca u szczurów. Udokumentowano [również w innych badaniach], że CBD zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym w kulturach neuronalnych. Ponadto CBD wywiera działanie przeciwutleniające na komórki odpornościowe. Ostatnio CBD pojawiło się jako obiecujący wariant leczenia wielu zaburzeń ruchowych, takich jak choroba Parkinsona, z powodu, przynajmniej częściowo, jego działania przeciwutleniającego. CBD wywarło działanie przeciwutleniające i chroniło przed wysoką cytotoksycznością indukowaną glukozą. Oprócz biofizycznego wpływu na Nav1.5, nasze wyniki sugerują, że CBD może również chronić przed wysoką cytotoksycznością wywołaną przez glukozę i wydłużeniem potencjału czynnościowego.

           Aby potwierdzić nasze proponowane mechanizmy ochronnego działania CBD, zastosowaliśmy lidokainę, ze względu na jej zgłoszony hamujący wpływ na kanały sodowe oraz jej działanie przeciwutleniające. Lidokaina odwracała wysokie zmiany wywołane glukozą w zależności od napięcia aktywacji i dezaktywacji oraz zmniejszała późny prąd sodowy, podobnie jak w przypadku CBD, ale w mniejszym stopniu. Co ciekawe, lidokaina powodowała hiperpolaryzacyjne przesunięcie zależności napięciowej szybkiej inaktywacji i przedłużała powrót do zdrowia po szybkiej inaktywacji bez wpływu na krzywą przewodnictwa w warunkach kontrolnych, co jest zgodne z innym badaniem. Podobnie jak lidokaina, CBD wpływało na zależność napięcia i trwałe prądy w warunkach kontrolnych. Zatem odkrycia te sugerują, że CBD może przywracać właściwości biofizyczne zaburzone przez inkubację w wysokim stężeniu glukozy, przynajmniej częściowo, poprzez swój hamujący wpływ na Nav1.5, oprócz jego bardziej uogólnionych właściwości przeciwutleniających.

          Zastosowaliśmy też przeciwutleniacz Tempol, aby dodatkowo potwierdzić przeciwutleniające działanie CBD i lidokainy. Chociaż perfuzja Tempolu nie miała wpływu na zmiany wywołane inkubacją w wysokim stężeniu glukozy, wspólna inkubacja Tempolu przez 24 godziny złagodziła depolaryzacyjne przesunięcia wywołane wysokim poziomem glukozy w zależności od napięcia przewodnictwa i szybkiej inaktywacji oraz zwiększone trwałe prądy. W naszych symulacjach biofizyczne efekty Tempolu zniosły wydłużenie potencjału czynnościowego wywołane wysokim poziomem glukozy. Co więcej, koinkubacja Tempol zmniejszyła stres oksydacyjny i cytotoksyczność indukowany przez wysoki poziom glukozy. Odkrycia te sugerują, że stres oksydacyjny odgrywa ważną rolę w wywołanych wysokim poziomem glukozy biofizycznych zmianach Nav1.5 i cytotoksyczności. Przekonujące wyjaśnienie szybkiego przywrócenia przez CBD lub lidokainę, ale nie Tempolu, zmian w Nav1.5 wywołanych wysokim poziomem glukozy można przypisać hamującemu wpływowi CBD lub lidokainy na kanały sodowe, oprócz ich działania przeciwutleniającego. […]

           Niniejsze badanie po raz pierwszy sugeruje, że CBD zapewnia ochronę Nav1.5 przed wysoką nadpobudliwością i cytotoksycznością wywołaną przez glukozę. Wniosek ten opiera się na następujących głównych ustaleniach wynikających z badań:- (a) chociaż wysokie stężenie glukozy w sposób zależny zwiększało wytwarzanie ROS [reaktywnych form tlenu] w tym samym stopniu zarówno w komórkach transfekowanych, jak i nietransfekowanych Nav1.5, to cytotoksyczność była znacznie wyższa w komórkach transfekowanych Nav1.5 w porównaniu do ich nietransfekowanych odpowiedników; (b) wysoki poziom glukozy wywołał zależne od stężenia dodatnie przesunięcia w zależności napięciowej aktywacji i inaktywacji oraz nasilił prądy trwałe. Zwiększone trwałe prądy wydłużają czas trwania obliczeniowego potencjału czynnościowego. (c) CBD, lidokaina lub koinkubacja z Tempolem (ale nie perfuzją Tempol) przywróciły wpływ wysokiej glukozy na zwiększoną produkcję reaktywnych form tlenu, żywotność komórek i właściwości biofizyczne Nav1.5. Nasze odkrycia wskazują na rolę Nav1.5 w nadpobudliwości i cytotoksyczności wywołanej wysoką glukozą, poprzez stres oksydacyjny, co może prowadzić do arytmii wydłużenia odstępu QT. Ponadto nasze odkrycia pokazują możliwe efekty terapeutyczne CBD w przypadku dysfunkcji serca wywołanej wysokim poziomem glukozy u pacjentów z cukrzycą.

          Podsumowując, badanie to implikuje Nav1.5 w wysokiej cytotoksyczności indukowanej glukozą i wydłużeniu potencjału czynnościowego, co może prowadzić do arytmii wydłużenia odstępu QT3, klinicznego powikłania cukrzycy. CBD poprzez hamowanie Nav1.5 i działanie antyoksydacyjne łagodzi skutki wysokiego poziomu glukozy i wynikający z niego stan kliniczny.

Odkrycia te sugerują, że dzięki korzystnemu działaniu przeciwutleniającemu i hamującemu kanał sodowy, CBD może chronić przed arytmią i cytotoksycznością wywołaną wysokim poziomem glukozy.

 

 

Źródło:

Mohamed A. Fouda, Mohammad-Reza Ghovanloo, Peter C. Ruben "Cannabidiol protects against high glucose-induced oxidative stress and cytotoxicity in cardiac voltage-gated sodium channels" [w:] bpspubs.onlinelibrary.wiley.com

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl